Zaproszenie dla firm

Zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie firmy zainteresowane szeroko pojętą  e-edukacją.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w konferencji wszystkie Firmy zainteresowane szeroko pojętą edukacją oraz e-technologią w edukacji, a w szczególności następującymi tematami:
 • platformy edukacyjne
 • oprogramowanie wspierające e-uczenie się i e-nauczanie
 • zastosowania technologii informacyjnych i multimediów w edukacji technicznej
 • kształcenie kadr przy użyciu narzędzi i metod e-edukacji
 • narzędzia ewaluacji nauczania
 • laboratoria wirtualne
 • metodyka e-nauczania przedmiotów technicznych i ścisłych
 • kształcenie ustawiczne.
DLA SPONSORÓW
Proponujemy następujące działania promocyjne:
 1. Standy:
  • stanowisko 4 m2 – hol główny, czas ekspozycji: 2 dni
 2. Materiały promocyjne
  • kolportaż firmowych ulotek reklamowych firmy
  • logo firmy n a witrynie internetowej konferencji,
  • logo firmy w programie konferencyjnym i innych materiałach konferencyjnych
  • ekspozycja baneru reklamowego firmy
 3. Wykład lub prezentacja firmy / produktu: Czas prelekcji: max. 45 min
Istnieje możliwość złożenia własnej oferty sponsorskiej.