Program konferencji

Środa, 28 czerwca 2017 r.

9:15-10:00
Rejestracja
10:00-10:15
Otwarcie konferencji: Rektor PJATK Jerzy Paweł Nowacki
10:15-11:45
Sesja plenarna 1
Edukacja wirtualna – koncepcje i cele
Ocena postępów kształcenia w edukacji on-line Bogdan Galwas, PW
Odwrócony e-learning czyli jak ludzie uczą komputery Arkadiusz Orłowski, Marian Rusek, SGGW
Akademickie modele kształcenia z użyciem technologii informatycznych Lech Banachowski, Agnieszka Chądzyńska-Krasowska, Aldona Drabik, Jerzy Paweł Nowacki, PJATK
12:00-14.00
Sesja plenarna 2
Koncepcje edukacji wirtualnej
Monitorowanie emocji w procesach edukacyjnych Agnieszka Landowska, PG,
Organizacja procesu kształcenia na odległość w środowisku rozproszonym z wykorzystaniem repozytoriów materiałów dydaktycznych Jacek Marciniak, UAM
Problemy algorytmizacji związane z tworzeniem gier edukacyjnych Przemysław Różewski, Magdalena Kieruzel, Tomasz Lipczyński, USz
Możliwości kształtowania kreatywnego myślenia w sposób zdalny Agnieszka Tyburcy, SGGW
14:00-15:00 Lunch
15:00 – 16:30
Sesja równoległa 1
Doświadczenia dydaktyczne e-nauczania
Grywalizacja w klasie szkolnej. Joanna Stocka, XXI LO, Joanna Pitura, UP
Platforma ILIAS w dydaktyce komunikacji społecznej Małgorzata Gawlik-Kobylińska, ASW
Projekt elektroniczny w kursie internetowym – doświadczenia OKNO PW Krzysztof Madziar, PW
Wykorzystanie metody blended learning w nauce programowania w języku C++ na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Barbara Dębska, Lucjan Dobrowolski, PRz
Sesja równoległa 2
Narzędzia i praktyka e-nauczania
Integracja narzędzi współpracy online z platformą edukacyjną. Marcin Godziemba-Maliszewski, Elżbieta Piwowarska, Tomasz Radwański, Radosław Sobieraj, Daniel Paluch, PW
Co z Moodlem w nowym „sezonie” – ogólnouniwersytecka platforma UW Paweł Kozłowski, UW
Platforma Moodle w Instytucie Lingwistyki Stosowanej – rola, funkcje i wartość dodana Elżbieta Gajek, UW
Zagadnienia stosowania Systemu Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych w realnym procesie dydaktycznym Krzysztof Barteczko, PJATK
16:45 – 17:45
Sesja równoległa 3
Doświadczenia dydaktyczne e-nauczania
Efektywność dydaktyczna w strategii cyfrowego kształcenia polonistów. Mirosław Wobalis, UAM
Bliżej dźwięków: sprawność mówienia na e-lektoratach języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim Monika Galbarczyk, Anna Pacholak, UW,
E-learning w rozwijaniu kompetencji matematycznych Olga Łodyga, PJATK
Sesja równoległa 4
Narzędzia e-edukacji
Aplikacje mobilne – źródła wiedzy, platformy do interaktywnej nauki Elżbieta Pryłowska–Nowak, OEIIZK
Tworzenie kursów e-learningowych z pomocą edytorów HTML i CSS Barbara Dębska, Lucjan Dobrowolski, PRz
Nagrania wideo w edukacji – Pigułki Wiedzy ‚Knowledge Pills’ i inne rozwiązania edukacyjne z wykorzystaniem nagrań Zbigniew Rusinowski, SGGW
Nauczanie synchroniczne z użyciem darmowych narzędzi Tomasz Minkowski, SGGW
18.00 Zebranie PTNEI
20.00 KOLACJA

Czwartek, 29 czerwca 2017 r.

9:15-11:15
Sesja plenarna 3
Zastosowanie e-learningu
OPENArt – Sztuka współczesna dla wszystkich Marcin Wichrowski, PJATK
LivingLab PJATK — informatyka społeczna w akcji. Od e-learningu i LLL po crowdsourcing i citizen science Wiesław Kopeć, PJATK
Popularyzacja wiedzy w mediach społecznościowych Agnieszka Ziemiszewska, PJATK
Przyszłość popularyzacji wiedzy za pomocą sieci społecznościowych Rafał Masłyk, PJATK
Uczelnie i szkoły dla dorosłych, jako inkubatory partycypacyjności, czyli o edukacji osób dorosłych, jako wspólnym przedsięwzięciu Słuchacza i Szkoły Marta Goroszkiewicz, PJATK, UW
Wpływ e-edukacji na kształtowanie wnętrz i przestrzeni architektonicznych polskich uczelni w kontekście ich dostępności i użyteczności dla osób niepełnosprawnych na przykładzie rozwiązań zastosowanych na Politechnice Wrocławskiej Ewa Szczepankiewicz, PWr,
11:30-12.30
Sesja plenarna 4
Dydaktyczne aspekty edukacji wirtualnej
Dokąd zmierzamy? Słów kilka o e-dydaktyce akademickiej Izabella Bednarczyk-Bochenek, Dorota Sidor, UW
Otwarte zasoby edukacyjne czy masowe otwarte kursy internetowe Elżbieta Piwowarska, PW

 

12:45-14:00
Panel dyskusyjny, prowadzą Izabella Bednarczyk-Bochenek i Dorota Sidor.
Tematy dyskusji:
Innowacyjność e-learningu, zakres wykorzystania nowoczesnych technologii, kompetencje jednostek zajmujących się e-nauczaniem, standardy w kształceniu zdalnym, poziom wdrożenia e-learningu w środowisku akademickim (różne prędkości).
14.00 Zakończenie konferencji
14:15 – 15.00 Lunch