Tematy

XVII Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: VU’2017” podejmie, jak co roku, najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności będą to:
1.  Nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
2.  E-nauczanie w szkołach, uczelniach i firmach,
3.  Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty e-edukacji
4.  Portale edukacyjne, platformy e-nauczania, laboratoria wirtualne,
5. Zastosowania multimediów i sztucznej inteligencji w e-edukacji,
6. Rola e-edukacji w kształceniu ustawicznym i uczeniu się przez całe życie,
7. Zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.