Komitet organizacyjny

  • Aneta Ługowska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  • Elżbieta Mrówka-Matejewska