XVII Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”

Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W roku 2017 będzie organizowana przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.
Termin: 28-29 czerwca 2017
Miejsce konferencji: Budynek Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (mapa)
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
Otwarcie konferencji 28.06, o godz. 10.00
Email: vu2017@pjwstk.edu.pl
Tel: 22 58 44 526
Fax: 22 58 44 501
Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim.
Autorzy będą mieć możliwość umieszczenia wybranych artykułów w elektronicznym czasopiśmie Edu@kcja.